Kies een jaar

[2018] [2017][2016][2015][2014][2013][2012] [2011] [2010] [2009] [2008] [2007] [2006] [2005] [2004] [2003] [2002] [2001] [2000] [1999]

Lidmaatschap

Bij de stichting van BOLS werden volgende criteria voor mogelijk lidmaatschap aangenomen: oud-leraren, inclusief administratief en opvoedend personeel, ouder dan 55 jaar, niet meer actief in het onderwijs, en met minstens 15 jaar dienst in de middelbare afdeling van het Sint-Leocollege Brugge of Oostkamp. Er werd overeengekomen deze criteria met de nodige soepelheid te hanteren. Zo werd in enkele gevallen met genoegen afgeweken van de voorwaarde 'vijftien jaar dienst'. Van meet af aan werden ook de echtgenoten van de leden als volwaardig lid 'gecoƶpteerd'. Om de kosten, o.m. van administratie, te dekken, betalen de leden jaarlijks een bescheiden lidmaatschapsbijdrage.