Navigatie

[2017][2016][2015][2014][2013][2012] [2011] [2010] [2009] [2008] [2007] [2006] [2005] [2004] [2003] [2002] [2001] [2000] [1999]

Geschiedenis


De Bond van Oud-Leraren van het Sint-Leocollege, kortweg BOLS, werd opgericht in 1999 op initiatief van Roger Vandewalle in samenwerking met Gilbert Lambrecht.  Er waren diverse voorbereidende bijeenkomsten en in de lerarendossiers op het secretariaat van Sint-Leo werd nagegaan welke oud-leraren als mogelijk lid in aanmerking kwamen.  De stichtingsvergadering had plaats in Sint-Leo op 13 november 1999  Ze werd voorgezeten door Roger Vandewalle, Gilbert Lambrecht, Roger Lefief en Herman Danneels.  Aan dat voorlopig bewind werden onmiddellijk toegevoegd:  Willy Van de Voorde als penningmeester en Amedée Jacques als proost. Waren nog aanwezig: Gaby Cappelle, Danny Everaert, Oswald Loccufier, Lucien Mervillie. Ook de echtgenotes waren present. Op die eerste vergadering werden de statuten van de nieuwe bond voorgesteld en goedgekeurd.  Er werd een patroon gekozen: de heilige Arnoldus, tevens patroon van de brouwers.  Tenslotte werd ook het logo van BOLS, een pittig ontwerp van Roger Lefief, met de nodige plechtigheid onthuld.

De eerste nieuwjaarsbijeenkomst, op 27 januari 2000, in restaurant D’Hoeve in Sint-Pieters, werd bijgewoond door 30 leden.  Het was direct duidelijk dat de oprichting van BOLS aan een behoefte voldeed en dat de vereniging een vrolijke toekomst tegemoetging.

In het begin werden zoals gepland vier activiteiten per jaar georganiseerd: een nieuwjaarsviering, een daguitstap, een bezoek van een halve dag aan een bedrijf of ander boeiend etablissement, en rond 11 november, op de oud-leerlingendag, een algemene vergadering, voorafgegaan door een geleid bezoek aan een interessante locatie in de omgeving van Sint-Leo.  In 2004 kwam er op initiatief en onder de leiding van Lucien Mervillie een vijfde activiteit bij: een zomerse fietstocht.  Intussen was een andere sportieve jongere, Roger Logghe, opgenomen in het bestuur in de plaats van Roger Lefief.  Alle activiteiten worden steeds aangekondigd in bijzonder stijlvolle en aantrekkelijke uitnodigingen door secretaris Glbert Lambrecht, en de boekhouding wordt zeer punctueel bijgehouden door penningmeester Willy Van de Voorde. Belangrijk voor BOLS was ook de toetreding van Noël Floré in 2005. Hij startte meteen met uitgebreide fotoreportages en onderstaande verzorgde en stipt bijgehouden blog.

In januari 2010 werd in de Salons Lodewijk van Male een denderend jubileumfeest gehouden. De 57 aanwezigen konden er o.m. genieten van een fijne maaltijd, een powerpoint van Roger Vandewalle over tien jaar BOLS, en een optreden van Le Grand Julot, alias oud-leerling Eddy Van Moeffaert.
  
Vanaf  2013 hadden de nieuwjaarsvieringen plaats in Apollo Art Hotel, in 2014 omgedoopt tot Velotel.  Dat de groep daar kon beschikken over een ruime conferentiezaal, was mooi meegenomen. Roger Vandewalle presenteerde er eerst een ludieke powerpoint BOLS in de pers, een jaar later een prettige quiz met als winnares Huguette De Corte; zij kreeg de titel De Slimste BOL ter wereld

Op 15 januari 2015 vierden 65 leden in Velotel het kristallen jubileum (15 jaar). Op het programma stond een receptie, een uitgebreid driedelig buffet, en tussendoor de voorstelling van de powerpoint BOLS 2010-2014.  Die werd samen met de drie vorige presentaties op een cd gebrand door Noël Floré. Naast een luxueuze BOLS-balpen, was het een gewaardeerd verjaardagsgeschenk.


We schrijven nu juni 2015. Op dit ogenblik zijn er 84 leden.  De recentste activiteit, een bezoek aan het bedrijf SENSOTEC in Jabbeke, was de 77ste!   Zoveel is duidelijk: BOLS groeit en bloeit.  En de glazen bol die op de jongste nieuwjaarsviering geconsulteerd werd, voorspelde een blijvend rooskleurige toekomst voor de Bond van Oud-Leraren van het Sint-Leocollege.  Op de vraag wat op termijn de impact van de fusie van Sint-Leo met Hemelsdaele zou zijn, kon of wou genoemde bol niet antwoorden…