Kies een jaar

[2018] [2017][2016][2015][2014][2013][2012] [2011] [2010] [2009] [2008] [2007] [2006] [2005] [2004] [2003] [2002] [2001] [2000] [1999]

Geschiedenis


Stichting

De Bond van Oud-Leraren van het Sint-Leocollege, kortweg BOLS, wordt opgericht in 1999 op initiatief van Roger Vandewalle in samenwerking met Gilbert Lambrecht. Er zijn diverse voorbereidende bijeenkomsten en in de lerarendossiers op het secretariaat van Sint-Leo wordt nagegaan welke oud-leraren als mogelijk lid in aanmerking komen. De stichtingsvergadering heeft plaats in Sint-Leo op 13 november 1999 Ze wordt voorgezeten door Roger Vandewalle, Gilbert Lambrecht, Roger Lefief en Herman Danneels. Aan dat voorlopig bewind worden onmiddellijk toegevoegd: Willy Van de Voorde als penningmeester en Amedée Jacques als proost. Zijn nog aanwezig: Gaby Cappelle, Danny Everaert, Oswald Loccufier, Lucien Mervillie. Ook de echtgenotes zijn present. Op die eerste vergadering worden de statuten van de nieuwe bond voorgesteld en goedgekeurd. Er wordt een patroon gekozen: de heilige Arnoldus, tevens patroon van de brouwers. Tenslotte wordt ook het logo van BOLS, een pittig ontwerp van Roger Lefief, met de nodige plechtigheid onthuld.

Nieuwjaar

De eerste nieuwjaarsbijeenkomst, op 27 januari 2000, in restaurant D’Hoeve in Sint-Pieters, wordt bijgewoond door 30 leden. Het is al direct duidelijk dat de oprichting van BOLS aan een behoefte voldoet en dat de vereniging een vrolijke toekomst tegemoet gaat.

Activiteiten

In het begin worden zoals gepland vier activiteiten per jaar georganiseerd: een nieuwjaarsviering, een daguitstap, een bezoek van een halve dag aan een bedrijf of ander boeiend etablissement, en rond 11 november, op de oud-leerlingendag, een algemene vergadering, voorafgegaan door een geleid bezoek aan een interessante locatie in de omgeving van Sint-Leo. In 2004 komt er op initiatief en onder de leiding van Lucien Mervillie een vijfde activiteit bij: een zomerse fietstocht. Intussen is een andere sportieve jongere, Roger Logghe, opgenomen in het bestuur in de plaats van Roger Lefief. Alle activiteiten worden steeds aangekondigd in bijzonder stijlvolle en aantrekkelijke uitnodigingen door secretaris Gilbert Lambrecht, en de boekhouding wordt zeer punctueel bijgehouden door penningmeester Willy Van de Voorde. Belangrijk voor BOLS is ook de toetreding van Noël Floré in 2005. Hij start meteen met uitgebreide fotoreportages en onderstaande verzorgde en stipt bijgehouden blog.

Jubileum

In januari 2010 wordt in de Salons Lodewijk van Male een denderend jubileumfeest gehouden. De 57 aanwezigen kunnen er o.m. genieten van een fijne maaltijd, een powerpointvoorstelling van Roger Vandewalle over tien jaar BOLS, en een optreden van Le Grand Julot, alias oud-leerling Eddy Van Moeffaert.

Velotel

Vanaf 2013 hebben de nieuwjaarsvieringen plaats in Apollo Art Hotel, in 2014 omgedoopt tot Velotel. Dat de groep daar kan beschikken over een ruime conferentiezaal, is mooi meegenomen. Roger Vandewalle presenteert er eerst een ludieke powerpoint BOLS in de pers, een jaar later een prettige quiz met als winnares Huguette De Corte; zij krijgt de titel De Slimste BOL ter wereld.

Kristal

Op 15 januari 2015 vieren 65 leden in Velotel het kristallen jubileum (15 jaar). Op het programma een receptie, een uitgebreid driedelig buffet, en tussendoor de voorstelling van de powerpoint BOLS 2010-2014. Orgelpunt ervan is de verschijning van een prachtige ‘glazen bol’ (creatie Rolf) die onze ‘bond’ alvast een rooskleurige toekomst voorspelt. Deze presentatie werd samen met de drie vorige op een cd gebrand door Noël Floré. Naast een luxueuze BOLS-balpen, is het een gewaardeerd verjaardagsgeschenk.

Fusie

Intussen is er in ons geliefd Sint-Leocollege een ingrijpende gebeurtenis aan de gang, de fusie met (sommigen noemden het ‘de overname door’) het noodlijdende instituut Hemelsdaele. Op de eerstvolgende algemene vergadering wordt de mogelijke impact daarvan op BOLS besproken. Er wordt beslist de voornaamste voorwaarde voor lidmaatschap onveranderd te behouden, nl. oud-personeelslid zijn van Sint-Leo Brugge of Oostkamp.

Tombola

Nu Sint-Leo niet meer als dusdanig bestaat, worden de vele promotieartikelen onbruikbaar. Paraplu’s, T-shirts, fluohesjes, rugzakjes, … worden dankbaar in bezit genomen door BOLS en op de nieuwjaarsviering van 2016 via een ludieke tombola onder de leden verdeeld. En de afgeschreven Sint-Leovlag siert vanaf dan de lokalen waarin gefeest of vergaderd wordt. Daar de Oud-leerlingenbond van Sint-Leo in de nieuwe structuur afgeschaft werd, verdwijnt ook de link daarmee en meteen de medewerking aan de novemberreünies van oud-leerlingen. Toch houdt BOLS vast aan de gewoonte om rond 11 november zijn algemene vergadering te houden in ‘de bar’ (door de nieuwe bewindvoerders omgedoopt tot ‘de foyer’) van Sint-Leo. De koffie wordt aangeboden door SLHD, waarvoor dank!

Duiven

Op de algemene vergadering van 2016 wordt beslist Frans Vanwildemeersch in het bestuur op te nemen. Zijn organisatietalent is alom bekend en kwam bij BOLS onder meer tot uiting door de originele creatie van een jaarlijks terugkerende duivenrace met als titel ‘De Grote Prijs Frans Vanwildemeersch’. Op onze zomeruitstappen worden de duiven, net zoveel als er deelnemers zijn, meegenomen in de bus en later op de dag gelost op een adequate locatie (in Duinkerke, Kemmel, Affligem, …). Iedere deelnemer aan de uitstap kiest een duif (op naam) en hoopt dat die als eerste zal aankomen in Westkapelle. De winnaar krijgt een wisselbeker, en het inleggeld (1 euro per persoon!) wordt verdeeld onder de eerste drie. De laatste krijgt als troost zijn inleg terug.